Welkom bij Woonmatch,
dé website voor woningzoekenden
in de regio Waterland
 

Inloggen

Veelgestelde vragen

De door u opgegeven zoekterm is niet gevonden.
 
 

1. Wat is Woonmatch Waterland?

Via Woonmatch Waterland bieden Intermaris en Wooncompagnie hun woningen te huur aan. Op deze website kunt u elke week reageren op woningen. Dit betreft woningen in de regio Waterland: dit zijn de gemeentes Purmerend, Waterland (Monnickendam, Broek in Waterland, Ilpendam, Katwoude, Marken, Purmer, Uitdam, Watergang, Zuiderwoude), Edam-Volendam, Beemster, Zeevang, Oostzaan.
Dit betreft dus alleen de woningen van deze twee organisaties, het aanbod in de regio Waterland van Woonzorg, Eigen Haard en Rochdale staat op WoningNet.

2. Wanneer kan ik mij inschrijven bij Woonmatch Waterland?

• Wanneer u 18 jaar of ouder bent;
• En u beschikt over de Nederlandse nationaliteit, of als u beschikt over de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of u beschikt over een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.

3. Wat kost een inschrijving bij Woonmatch Waterland?

De inschrijving bij Woonmatch Waterland is gratis.

4. Hoe kan ik mij inschrijven bij Woonmatch Waterland?

U kunt zich digitaal inschrijven via deze website, via het tabje 'Inschrijving'. Na uw digitale inschrijving ontvangt u via het opgegeven e-mailadres een bevestiging met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Activeer uw inschrijving door in te loggen met deze gegevens. Zodra u bent u ingelogd kunt u direct reageren op het woningaanbod. Wilt u zich nu inschrijven, klik dan hier.

5. Heeft u een partner?

In Woonmatch Waterland krijgt u beide een individuele inschrijving. Dus het is belangrijk dat u zich ieder afzonderlijk inschrijft, u mag hiervoor hetzelfde e-mailadres gebruiken. Vervolgens kunt u uw gegevens koppelen. Zie vraag 6.

6. Hoe koppel ik mijn gegevens met die van mijn partner?

U logt in met uw inschrijving en wijzigt het aantal volwassenen van 1 naar 2. Vervolgens vult u bij 'Partner Inschrijving' het registratienummer van de inschrijving van uw partner in. Let op! Maar één van de twee partners hoeft deze stap uit te voeren daarna bent u beide aan elkaar gekoppeld.

7. Waarom moet ik mij individueel inschrijven?

Als u een partner heeft, dan moet hij of zij zich apart inschrijven bij Woonmatch Waterland. Het is noodzakelijk dat beide partners apart worden ingeschreven, ook als in uw inschrijving bij WoningNet een partner vermeld staat. Bij de overstap naar Woonmatch Waterland neemt alleen de hoofdinschrijver de opgebouwde inschrijftijd mee.
Een inschrijving is persoonlijk en kan daarom nooit worden overgenomen door een partner of derde. Nadat u beide bent ingeschreven is het mogelijk om uw inschrijvingen ‘te koppelen'. Voordeel van het op deze manier registreren van woningzoekenden is dat mocht de relatie onverhoopt eindigen beide hun eigen inschrijving met bijbehorende inschrijftijd behouden.

Inwonende kinderen hoeven niet ingeschreven te worden bij Woonmatch Waterland. In geval van co-ouderschap waarbij de verdeling 40% - 60% is mogen kinderen worden meegerekend bij beide eenouderhuishoudens. Het co ouderschap moet u kunnen aantonen door middel van een ouderschapsplan, gerechtelijke uitspraak of echtscheidingsconvenant. Een ouderschapsplan is allen geldig als dit door de notaris bekrachtigd is. 

8. Is de regelgeving bij Woonmatch Waterland wat betreft Woonduur hetzelfde als in WoningNet?

Ja. Indien u zich voor 1 juli 2015 heeft ingeschreven bij WoningNet met uw woonduur, heeft u gebruik kunnen maken van de overgangsregeling. Tot 1 juli 2030 blijft deze woonduur geldig. Hierna vervalt deze voor iedereen en telt alleen nog de inschrijfduur. Dat is de datum waarop u zich heeft ingeschreven.
Indien u bovengenoemde rechten heeft opgebouwd bij WoningNet dan neemt Woonmatch Waterland deze over.

Voorwaarden voor opvoeren woonduur:
U kunt alleen de woonduur laten opvoeren wanneer u voor 1 juli 2015 in uw huidige woning bent komen wonen. En u woonachtig bent in de Stadsregio Amsterdam of Almere.
U kunt uw woonduur nog opgeven tot 1 juli 2019.

9. Moet ik nog ingeschreven blijven staan bij WoningNet wanneer ik mij heb ingeschreven bij Woonmatch Waterland?

Wij raden u aan uw inschrijving bij WoningNet SRA te behouden. Op Woonmatch Waterland worden woningen van Intermaris en Wooncompagnie geadverteerd. Woonzorg, Eigen Haard en Rochdale hebben ook woningen in de regio Waterland. Zij adverteren hun woningen via WoningNet. Via WoningNet kunt u eventueel ook reageren op woningen van andere woningcorporaties in de Stadsregio Amsterdam.

10. Wanneer word ik uitgeschreven bij Woonmatch Waterland?

U wordt uitgeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Waterland nadat u een woning toegewezen heeft gekregen. Staat u ook ingeschreven bij WoningNet voor het aanbod in de Stadsregio Amsterdam? Dan komt deze inschrijving niet te vervallen, tenzij u daar zelf voor kiest. De inschrijfdatum bij WoningNet wordt gelijk aan de datum ingang huurovereenkomst van de nieuwe woning.

11. Hoe wordt woonduur bepaald?

Uw woonduur wordt bepaald door de ingangsdatum van uw huidige huur- of koopcontract. Dit geldt alleen als u zich uiterlijk twee maanden na deze ingangsdatum heeft ingeschreven in de Basisregistratie Personen bij de gemeente (voorheen GBA). Na deze twee maanden geldt de datum van inschrijving bij de gemeente als woonduur. Er is alleen sprake van woonduur als u bij verhuizing een zelfstandige huur- of koopwoning leeg achterlaat in de Stadsregio Amsterdam of de gemeente Almere. Bij toewijzing van een woning wordt dit door de corporaties gecontroleerd. Indien u een koopwoning verlaat dan kunt u gedurende 6 maanden na verlaten van de woning gebruik maken van de opgebouwde woonduur. Bij scheiding kan slechts 1 persoon de woonduur meenemen.

Bij het leeg achterlaten van onderstaande woningen komt u niet in aanmerking voor de Overgangsregeling vervallen woonduur:

• Woningen die tijdelijk worden verhuurd of tijdelijk in gebruik zijn gegeven;
• Woningen die worden verhuurd met een campuscontract of een jongerencontract;
• Woningen die worden bewoond door een huisbewaarder.

12. Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens?

U kunt zelf uw gegevens wijzigen door op deze website in te loggen. U kiest voor 'Mijn gegevens'. Het is na eerste registratie niet meer mogelijk om uw geboortedatum te wijzigen. Het is belangrijk dat u het verzamelinkomen en de huishoudgrootte correct heeft ingevuld. Dit is van belang bij het passend toewijzen dat geldt vanaf 1 januari 2016.
Let op: met name de juistheid van uw e-mailadres is van groot belang omdat de communicatie grotendeels per e-mail zal verlopen.

13. Ik huur een woning en sta niet meer ingeschreven. Moet ik mij inschrijven?

Ja, dit is aan te bevelen. Als huurder bent u niet automatisch ingeschreven als woningzoekende. Om u direct in te schrijven klik hier.

14. Waarom zie ik meer woningen als ik niet ben ingelogd?

Wanneer u bent ingelogd wordt er gekeken naar het inkomen en de huishoudgrootte die u heeft opgegeven. U ziet dan alleen de woningen die passen bij uw profiel.

15. Op hoeveel woningen kan ik tegelijk reageren?

U kunt op twee woningen reageren uit het actuele woningaanbod. We adverteren dagelijks. Dit betekent dat er elke werkdag nieuwe woningen op Woonmatch Waterland te vinden zijn.De advertenties blijven zeven dagen op de website staan. Het is aan te raden om op een vaste dag op Woonmatch Waterland te kijken zodat u geen advertenties mist. De advertenties worden elke werkdag na 16.00 uur geplaatst op Woonmatch Waterland.
Het is mogelijk om uw eigen reactie in te trekken. Let op! Dit kunnen wij niet meer ongedaan maken.

16. Hoe vaak mag ik een woning weigeren?

U kunt onbeperkt woningen weigeren. Wij adviseren u om alleen te reageren op woningen waar u echt in geïnteresseerd bent. Reageren op het woningaanbod is niet verplicht en heeft geen effect op uw inschrijving. Voor een efficiënte toewijzing van de geadverteerde woningen is het van belang dat u ons laat weten of u ook na de uitnodiging en de bezichtiging nog geïnteresseerd bent in de woning waarop u reageerde. Heeft u geen interesse meer? Laat ons dit tijdig weten via de website bij ‘Mijn reactie overzicht'.
In de uitnodiging voor de bezichtiging staat de uiterste reactietermijn duidelijk vermeld.

Wanneer u binnen een periode van 12 maanden drie keer geen reactie geeft op een aanbieding of een bezichtigde woning, wordt uw account voor de drie daaropvolgende maanden geblokkeerd. U kunt dan niet meer reageren op een geadverteerde woning. U kunt wel gewoon inloggen in uw inschrijving.
Voorkom deze blokkade en laat ons altijd via deze website weten als u de woning niet accepteert.

17. Waarom word ik uitgeschreven na het accepteren van een woning?

Nadat u de woning heeft geaccepteerd koppelen wij uw gegevens aan de woning. Hierdoor verdwijnt uw inschrijving. Als u wilt kunt u zich daarna opnieuw inschrijven. U begint dan opnieuw met het opbouwen van inschrijfduur. Om u direct weer in te schrijven klik hier.

18. Wat moet ik doen om mijn inschrijving te verlengen?

U hoeft niets te doen. U blijft ingeschreven staan totdat u een woning krijgt toegewezen of totdat u zich uitschrijft.

19. Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

U kunt een nieuw wachtwoord opvragen, via de knop "Wachtwoord vergeten". U hoeft hiervoor alleen uw e-mailadres en geboortedatum in te voeren. U krijgt dan per e-mail een nieuw wachtwoord toegestuurd. Wij kunnen geen wachtwoord voor u opvragen, omdat deze uitsluitend naar uw e-mailadres wordt verstuurd en uw wachtwoord voor ons niet zichtbaar is. Wilt u nu een nieuw wachtwoord opvragen, klik dan hier.

20. Heb ik recht op huurtoeslag?

Voor informatie over huurtoeslag en het maken van een proefberekening kunt u op de website www.toeslagen.nl van de Belastingdienst terecht.

21. Wanneer verschijnt het woningaanbod?

Elke werkdag 00.00 uur verschijnt ons nieuwe aanbod op Woonmatch Waterland.

22. Hoe weet ik of ik een woning toegewezen heb gekregen?

Na de sluiting van de advertentie, een advertentie blijft 8 dagen op de website staan, ontvangt u wanneer u in aanmerking komt voor de woning een voorlopige aanbieding per e-mail.

23. Hoe wordt de volgorde bepaald?

Op basis van uw inschrijfdatum. De woningzoekende met de langste inschrijfdatum krijgt de woning aangeboden. Let op! Er kunnen per advertentie specifieke toewijzingseisen gesteld worden, zoals bijvoorbeeld woonplaats, woonsituatie (koop of huur), huishoudgrootte, leeftijd en inkomen.

24. Wat gebeurt er als ik op een woning heb gereageerd en op de eerste plaats ben geëindigd?

Aan de positie op de lijst kunt u geen rechten ontlenen. U bent pas kandidaat als u een uitnodiging tot bezichtiging van Intermaris of Wooncompagnie heeft ontvangen. U krijgt de woning pas definitief toegewezen als uw gegevens op juistheid zijn gecontroleerd en door de corporatie akkoord bevonden zijn. Tot die tijd is de aanbieding een VOORLOPIGE aanbieding waaraan u geen rechten kunt ontlenen.

25. Hoe wordt de hoogte van mijn inkomen bepaald?

U bent vooral zelf verantwoordelijk voor het aantonen van uw verzamelinkomen. Hierbij heeft u in ieder geval een inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig (voorheen het IB60 formulier of IBRI). Op de inkomensverklaring vermeldt de Belastingdienst uw verzamelinkomen van het betreffende jaar. Kan de Belastingdienst geen verzamelinkomen vermelden omdat dit (nog) niet is vastgesteld of omdat er geen inkomensgegevens van u bekend zijn, dan zal er aan u gevraagd worden aanvullende gegevens te overleggen. Let op dit is niet uw bruto inkomen. Voor uw eventuele partner en/of meeverhuizende medebewoners ouder dan 23 jaar dient u een aparte inkomensverklaring aan te vragen. Ook als u of uw partner geen inkomen heeft moet er een inkomensverklaring van de belastingdienst worden ingeleverd.

26. Hoe vraag ik een inkomensverklaring aan?

De inkomensverklaring kunt u gratis aanvragen bij de Belastingdienst op telefoonnummer 0800 0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. De inkomensverklaring wordt meestal binnen 5 werkdagen opgestuurd. Op het moment dat u een woning aangeboden krijgt heeft u deze verklaring direct nodig. Het is raadzaam om de inkomensverklaring al eerder op te vragen wanneer u actief op zoek gaat naar een woning.
U kunt uw inkomensverklaring ook digitaal opvragen via de website van de Belastingdienst, Mijn Belastingdienst. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD. Kies mijn inkomen > tabblad inkomstenbelasting > klik meest recente inkomen aan > klik op ik wil een inkomstenverklaring afdrukken. De inkomstenverklaring vindt u helemaal onderaan de pagina.
Om naar de website van de Belastingdienst te gaan klik hier.

Let op: voor uw eventuele partner en/of meeverhuizende medebewoners ouder dan 23 jaar dient u een aparte inkomensverklaring aan te vragen. Ook als u of uw partner geen inkomen heeft moet er een inkomensverklaring van de belastingdienst worden ingeleverd.

27. Documenten veilig uploaden hoe doe ik dat?

U kunt wanneer u bent ingelogd bij ‘Mijn Gegevens’ onder het kopje Documenten verschillende soorten documenten uploaden.                     

28. Wat is het voordeel van het uploaden van documenten?

U hoeft niets op te sturen of langs te brengen, u kunt dit doen wanneer u wilt vanuit uw eigen huis. Daarnaast blijven de documenten in uw inschrijving staan waarmee u bij een eventuele volgende voorlopige aanbieding direct weer gebruik van kunt maken. Houdt u er wel rekening mee dat aan sommige documenten een "houdbaarheidsdatum" zit.
Nadat u een woning heeft geaccepteerd en u uitgeschreven bent bij Woonmatch Waterland worden ook uw documenten verwijderd omdat deze dan niet langer nodig zijn.

29. Wat is passend toewijzen en waarom moeten woningcorporaties passend toewijzen?

Woningcorporaties moeten bij het toewijzen van sociale huurwoningen voldoen aan de passendheidsnorm. Dit wordt ‘passend toewijzen' genoemd. De regering wil hiermee voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Heeft een woningzoekende op basis van zijn of haar inkomen recht op huurtoeslag? Dan mag er geen woning worden toegewezen boven de aftoppingsgrens van de huurtoeslag. De aftoppingsgrens is gerelateerd aan de kale huurprijs. Deze nieuwe regel komt bovenop de al geldende Europese Richtlijn waarbij woningzoekenden met een (gezamenlijk) belastbaar verzamelinkomen van meer dan € 44.655,-  (prijspeil 2021) niet meer in aanmerking komen voor een sociale woning.

30. Wat houdt passend toewijzen in voor woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag?

Bent u woningzoekende en heeft u recht op huurtoeslag? Dan mogen wij u alleen nog een woning toewijzen met een huurprijs die onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag ligt.
Dit betekent het volgende (prijspeil 2021):
• Eenpersoonshuishoudens met een verzamelinkomen tot € 23.725,- mogen een woning huren met een kale huurprijs tot € 633,25.
• Tweepersoonshuishoudens met een gezamenlijk verzamelinkomen tot € 32.200,- mogen een woning huren met een kale huurprijs tot € 633,25.
• Drie- en meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk verzamelinkomen tot € 32.200,- mogen een woning huren met een kale huurprijs tot € 678,66.

Voor woningzoekenden boven de AOW-leeftijd gelden andere inkomensgrenzen:
• Eén-persoonshuishouden met een verzamelinkomen t/m € 23.650,- mogen een woning huren met een kale huurprijs tot € 633,25.
• Tweepersoonshuishoudens met een gezamenlijk verzamelinkomen tot € 32.200,- mogen een woning huren met een kale huurprijs tot € 633,25.

Let op: wij zijn verplicht uw inkomen om te rekenen naar het huidige jaar door middel van een door de Rijksoverheid vastgesteld percentage.

31. Wat houdt passend toewijzen in voor woningzoekenden met een middeninkomen?

Voor huishoudens met een middeninkomen wordt een beperkt aantal woningen aangeboden met een kale huurprijs van 
€ 678,66 tot en met € 752,33 (prijspeil 2021). Een middeninkomen ligt tussen de € 40.024 en € 44.655 (prijspeil 2021). Deze woningen worden zichtbaar in uw persoonlijke aanbod.

32. Wanneer worden de door mij ingevulde gegevens getoetst?

Voordat wij een woning toewijzen wordt de juistheid van de gegevens van de woningzoekende getoetst aan de hand van het (gezamenlijk) verzamelinkomen volgens de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst en van de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waarin u woont.

33. Hoe kom ik in aanmerking voor een vrije sector woning?

Vrije sector woningen worden ook aangeboden op Woonmatch Waterland. Dit zijn woningen met een aanvangs(netto) huur van € 752,33 (prijspeil 2021) en hoger. Er is geen recht op huurtoeslag.
Een inschrijving bij Woonmatch Waterland is nodig de inschrijfduur / woonduur is bij de toewijzing bepalend.

34. Wat is woningruil?

Woningruil geeft u de mogelijkheid om uw huurwoning te ruilen met een andere huurder van een huurwoning. U kunt ook ruilen met huurders van andere woningcorporaties. Op ruilmijnwoning.nl ziet u het actuele overzicht van de aangeboden woningen.

35. Wat is ruilmijnwoning.nl?

Ruilmijnwoning.nl is een landelijke website waar huurders hun huurwoning online aanbieden voor woningruil. Op ruilmijnwoning.nl kunt u ook uw eigen woning online zetten en op zoek gaan naar een andere huurwoning. Hiervoor is het noodzakelijk dat u een account aanmaakt en inlogt.

36. Wat kost een account bij ruilmijnwoning.nl?

Een inschrijving op ruilmijnwoning.nl is gratis.

37. Kan ik ook inloggen met mijn Woonmatch account?

Jazeker! Als u een advertentie via Woonmatch opzoekt en u komt op het platform ruilmijnwoning.nl, dan krijgt u de vraag of u een account wilt aanmaken op basis van uw Woonmatch account. Ook kunt u via ruilmijnwoning.nl direct een account maken op basis van uw Woonmatch inschrijving.

38. Welke gevolgen heeft woningruil voor mijn inschrijving bij Woonmatch?

Woningruil heeft geen gevolgen voor uw inschrijving bij Woonmatch. Uw inschrijving blijft gewoon bestaan en u blijft uw zoekrechten opbouwen. Dit kan handig zijn als u in de toekomst wilt reageren op een andere woning.

39. Ik zie ook woningruiladvertenties op Woonmatch. Hoe kan dat?

De deelnemende corporaties van Woonmatch Waterland brengen naast het reguliere aanbod van hun huurwoningen, ook het aanbod van ruilmijnwoning.nl in beeld. Hiermee ziet u in één overzicht diverse beschikbare woningen. Let op: Woonmatch Waterland laat alleen de woningen zien in deze regio.

40. Hoe gaan de corporaties om met woningruil?

Alle corporaties ondersteunen woningruil. Of u bij een match daadwerkelijk van woning kunt ruilen, hangt van verschillende factoren af. Dit beoordeelt de corporatie die de woning verhuurt. Wilt u dit vooraf zeker weten? Informeer dan bij uw corporatie.

41. De streefhuur die verschijnt bij het aanbieden van mijn woning is lager dan het bedrag dat ik nu betaal. Hoe kan dit?

Als het huurcontract van een woning wordt opgezegd en de woning opnieuw wordt verhuurd, mag een corporatie de huur aanpassen en in overeenstemming brengen met de streefhuur. De streefhuur is de huurprijs die een corporatie passend vindt voor de woning. Deze huur wordt niet landelijk bepaald, maar is een keuze van de corporatie. Om de huur zo betaalbaar mogelijk te houden, is dit bedrag aanzienlijk minder dan de wettelijke, maximaal toegestane huurprijs die gevraagd mag worden.

Alleen huurders die een nieuwe woning gaan betrekken, krijgen te maken met de streefhuur. Op het moment van afsluiten van het huurcontract wordt de streefhuur bepaald. Dit is de huur die betaald moet gaan worden. De huurder sluit op dat moment een individuele overeenkomst met de woningcorporatie. In de meeste gevallen gaat de huurprijs omhoog. Nieuwe huurders betalen dan meer dan de vorige bewoners of de buren die al langer in een soortgelijke woning wonen. In een beperkt aantal gevallen gaat de huurprijs omlaag omdat de streefhuur aangepast is. Hierdoor kan het zijn dat nieuwe huurders voor dezelfde woning een lagere maandhuur gaan betalen dan huidige huurders.

42. Uw vraag staat er niet bij?

U kunt uw vraag mailen naar info@woonmatchwaterland.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk uw vraag beantwoorden.